Phòng banTài liệuNgười đăngNgày đăngHạn xem
Văn phòngTBKL Trien khai sat hach Hotline tai PCBN.docvanthup103/1203/12
 Thong bao hop SXKD thang 10 nam 2018.pdfvanthup104/1204/12
 Thong bao ket luan trien khai sat hach Hotline tai PCBN.pdfvanthup104/1204/12
Phòng KHVT3. Cac bieu KH SXKD-Tai chinh 2019_Tong hop.xlsvanthup221/0921/09
 Thuyet minh bao cao KHSXKD-Tai chinh 2018.pdfvanthup221/0921/09
 Theo doi MBA 09.4.2019.xlsxnnthang09/0408/04
 Theo doi MBA 09.4.2019.xlsxnnthang09/0408/04
 Tồn kho toàn Công ty T6-2019.xlsnthoa04/0703/07
Phòng Thanh tra pháp chếQĐ quản lý và sử dụng kìm niêm chìvanthup625/0424/04
Phòng An toànLịch làm việc trên lưới điện ngày 12-10-2018vanthup812/1012/10
 Lịch làm việc trên lưới điện ngày 13,14,15-10-2018vanthup812/1012/10
 Lịch làm việc trên lưới điện ngày 12-03-2019cuongnm11/0310/03
 Lịch làm việc trên lưới điện ngày 19-06-2019cuongnm19/0618/06
 Lịch làm việc trên lưới điện ngày 20-06-2019cuongnm19/0618/06
Phòng KTGSMBĐBáo cáo TKĐ T9.2018vanthup918/1018/10
 Báo cáo TKĐ T10.2018vanthup908/1108/11
Điện lực Yên phongPT tuần 26.T-04.T3.rarkhkt_dlyp22/0222/02
 PT tuần 23-29.T4.2019.rarkhkt_dlyp19/0418/04
 PT tuần 23-29.T7.rarkhkt_dlyp19/0718/07