Phòng banTài liệuNgười đăngNgày đăngHạn xem
Phòng KHVTTheo doi MBA 09.4.2019.xlsxnnthang09/0408/04
 Theo doi MBA 09.4.2019.xlsxnnthang09/0408/04
 Tồn kho toàn Công ty T6-2019.xlsnthoa04/0703/07
Phòng Thanh tra pháp chếQĐ quản lý và sử dụng kìm niêm chìvanthup625/0424/04
Phòng An toànLịch làm việc trên lưới điện ngày 12-03-2019cuongnm11/0310/03
 Lịch làm việc trên lưới điện ngày 19-06-2019cuongnm19/0618/06
 Lịch làm việc trên lưới điện ngày 20-06-2019cuongnm19/0618/06
Điện lực Yên phongPT tuần 26.T-04.T3.rarkhkt_dlyp22/0222/02
 PT tuần 23-29.T4.2019.rarkhkt_dlyp19/0418/04
 PT tuần 23-29.T7.rarkhkt_dlyp19/0718/07
 PT tuần 27.T8-02.T9.rarkhkt_dlyp24/0823/08